Alternatieve geneeswijzen Dordrecht voor de gezondheid

Alternatieve geneeswijzen DordrechtBinnen geneeswijzen worden twee vormen onderscheiden: de reguliere geneeskunde en de alternatieve geneeswijzen. Reguliere geneeskunde is wetenschappelijk onderbouwd, alternatieve geneeswijzen zijn dat niet. Zeker als mensen vastgelopen zijn of geen heil meer zien in behandeling binnen de reguliere geneeskunde of zijn uitbehandeld, wordt wel een beroep gedaan op alternatieve geneeswijzen.

Alternatief: niet als vervanger maar meer aanvullend

Overigens is de term alternatief omstreden, want dat zou gelezen kunnen worden als vervangende geneeswijze en dat is het niet. Het is veel eerder aanvullend, complementaire zorg dus en als er verder geen opties meer zijn en de alternatieve manieren van genezen worden gezien als een soort van laatste kans.

Aan keuze geen gebrek als het gaat om alternatieve geneeswijzen in Dordrecht, die je kunt opdelen in verschillende soorten. Zo heb je de alternatieve medische systemen, geest-lichaamstechnieken, lichaamstherapien, biologisch therapieën en energetische therapieën. De methodes uit de alternatieve medische systemen beroepen zich op eeuwenoude tradities, zeker de Chinese geneeskunde en ayurveda. Dat gegeven wordt door de aanhangers van de reguliere zorg aangegrepen om de alternatieve geneeswijzen als middeleeuws af te schilderen, te ridiculiseren dus.

Ook aanduiding ‘geneeswijze’ wordt wel eens als suggestief beschouwd

Behalve alternatieve geneeswijzen wordt tegenwoordig ook wel gesproken over geïntegreerde geneeskunde. Dit is wanneer reguliere en alternatieve geneeswijzen de handen ineenslaan en samenwerken. Dat is een grote doorbraak, want aanvankelijk bestond er een duidelijke afscheiding tussen reguliere en alternatieve geneeswijzen. Dan nog even weer over de naam, ook de aanduiding geneeswijze wordt nogal eens als suggestief beschouwd. Mensen kunnen denken dat er altijd sprake is van genezing en dat is bij alternatieve geneeswijzen helaas niet altijd aan de orde.

Alternatieve geneeswijzen in verschillende soorten

Wetenschappelijk onderbouwd of niet, steeds meer mensen zweren bij alternatieve geneeswijzen. Dat blijkt ook wel uit het feit dat soorten alternatieve geneeswijzen als acupunctuur, chiropractie, Gestalttherapie, haptonomie, homeopathie, hypnotherapie, kinesiologie, manuele geneeskunde, osteopathie, Reiki, Shiatsu en yoga eigenlijk bij iedereen bekend zijn en diep verankerd zijn binnen onze samenleving. Er zijn overigens bepaalde geneeswijzen die behalve op mens ook op die toepasbaar zijn, iets dat ook daadwerkelijk gebeurt.

Kosten worden eventueel vergoed bij een aanvullende verzekering

Het verschilt per zorgverzekeraar of er een vergoeding wordt uitgekeerd naar alternatieve geneeswijzen. De meer bekende geneeswijzen kunnen vergoed worden als je een aanvullende verzekering afsluit. Sommige zorgverzekeraars stellen eisen aan de geneeswijzen, bijvoorbeeld dat een behandelaar aangesloten moet zijn bij een beroepsvereniging voor alternatieve geneeswijzen. Sommige van die beroepsgroepen worden standaard vergoed.