Loopbaancoach Nijmegen om te helpen

Loopbaancoach NijmegenWerk kan soms leuk zijn, soms kun je tegen de bekende muren oplopen en voel jij je gevangen in je baan en je ambities. Een loopbaancoaches helpt je jezelf verder te ontwikkelen in je loopbaan en helpt je om je ambities in je baan daadwerkelijk te bereiken.

Vakexpertise, inhoud en taken

Een loopbaancoach is een mentor die zich op vakexpertise, taken en inhoud richt en is dus iets anders dan die vriendelijke meneer die je tijdens je eerste werkdag even op weg helpt. Veel mensen hebben wel ambitie en willen zichzelf verbeteren, maar lopen toch tegen problemen op als bijvoorbeeld het niet aankunnen van de werkdruk en geen grenzen aan kunnen geven of steeds weer in conflict raken met je chef. Een loopbaancoach zal een dergelijk probleem proberen te vertalen naar een leerdoel.

Let op de vooropleiding en ga niet alleen op je gevoel af

Omdat loopbaancoaching geen beschermd beroep is, kan iedereen bij wijze van spreken loopbaancoach worden. Dit betekent dus ook dat je zelf goed moet kunnen beoordelen of een coach al dan niet geschikt is. Daarbij kun je letten op de vooropleiding. Je kunt ook onderzoeken of een coach een effectief bewezen methode gebruikt, iets dat is na te gaan via instanties als NOLOC, NOBCO, de EMCC en ICF. Vraag ook of de coach aan bijscholing doet. Ga tenslotte nooit alleen op je gevoel of de mening van anderen af. Een goed gevoel is namelijk nog geen goede therapie.

Geen beleefdheidsbezoekje

Het wil tegenwoordig ook wel voorkomen dat de werkgever een loopbaancoach naar voren schuift. Dit hoef je als werknemer niet te accepteren, jij moet immers een vertrouwensband opbouwen met de coach. Ga jij naar een coach omdat de baas dit wil, dan heeft het meer weg van een beleefdheidsbezoekje.

Je bent uiteraard wel intrinsiek gemotiveerd

Een goede coach zal een route bepalen op basis van jouw ontwikkelingspunten, want dat is namelijk de essentie van coaching. Hoewel het een nog tamelijk nieuw fenomeen is, is uit de eerste onderzoeken gebleken dat het inschakelen van een loopbaancoach echt werkt. De coach biedt ondersteuning bij het bereiken van bepaalde doelen, neemt stress weg en staat je bij als je moeilijke situaties ervaart op de werkvloer. Dan dient er overigens wel sprake te zijn van intrinsieke motivatie om jezelf te ontwikkelen en dient er bovendien een helder leerdoel zijn. Je moet weten wat je ambities precies zijn, alleen dan heeft coaching ook echt effect.