Contractvervoer om op de bestemming te komen

ContractvervoerNee, een taxibedrijf is niet alleen die auto die jou van het café naar huis brengt. Zo kan een taxibedrijf ook ingezet worden voor contractvervoer, ziekenvervoer en Wmo-vervoer. Binnen het contractvervoer geldt de Regiotaxi als een wat vreemde eend in de bijt.

Het vervoer van groepen reizigers is de corebusiness van het taxibedrijf

Het gros van de werkzaamheden dat een taxibedrijf uitvoert is niet het halen van mensen uit de horeca, maar het vervoer van groepen reizigers. Dan kun je denken aan groepen leerlingen, ouderen en mensen met een beperking in lichamelijk of mentaal opzicht. Deze vorm van vervoer wordt ook wel contractvervoer genoemd. Voor deze wijze van vervoer gelden een aantal specifieke voorwaarden. Vaak is de gemeente opdrachtgever als het gaat om contractvervoer.

Contractvervoer wordt vaak voor langere periode gegund aan de hoogste bieder

De gemeenten proberen het contractvervoer vaak voor een langere periode- een aantal jaren- bij een taxibedrijf neer te leggen om zo voor continuïteit te zorgen. Contractvervoer wordt gegund via een aanbesteding waarin afspraken staan die betrekking hebben op onder meer de prijs per rit, de beschikbaarheid, de te rijden routes en de rijtijden. Dergelijke aspecten garanderen namelijk de beschikbaarheid van deze vorm van vervoer.

Kennisplatform en handboeken om kwaliteit te verbeteren

De afgelopen jaren kwam contractvervoer wel eens minder positief in het nieuws en liet met name de kwaliteit van het vervoer nogal te wensen over. Niet voor niets probeert de overheid uit alle macht de kwaliteit van contractvervoer te verbeteren. Er is ondertussen al een kennisplatform in het leven geroepen en is het de bedoeling dat er handboeken beschikbaar komen. Deze handboeken zijn speciaal voor gemeenten en moeten helpen bij de aanbestedingsprocedures die gemeenten ingaan als het gaat om contractvervoer. Op die manier wil de overheid zorgen dat de kwaliteit van contractvervoer omhoog gaat.

Regiotaxi neemt in bepaalde regio’s de rol van openbaar vervoer over

Een wat vreemde eend in de bijt van de poel van contractvervoer is wel de Regiotaxi. Deze taxi zie je rijden in die gebieden waar het openbaar vervoer verdwenen is omdat de buslijnen er niet rendabel te krijgen waren. De Regiotaxi speelt dan voor bus en neemt de rol van het openbaar vervoer over. Iedereen kan gebruik maken van de Regiotaxi, al gelden wel een aantal heldere spelregels. Zo ga je niet bij de bushalte staan te wachten, maar reserveer je tenminste een uur van te voren een rit met de Regiotaxi.