Ga voor een succesvolle taxatie 

Successie taxatie

 

Een taxatie kan gebruikt worden voor diverse doeleinden. Je kunt een woning laten taxeren voor bijvoorbeeld de verkoop van je eigen woning of de aankoop van een andere woning. Ook kun je kunst gerelateerde objecten laten taxeren. Wanneer je bijvoorbeeld een mooie Chinese vaas hebt gekregen, kan het soms nuttig zijn om te weten te komen wat deze vaas nu precies waard is. Tevens kan taxatie van belang zijn wanneer er een dierbare overleden is. In dit geval zal dan de erfenis getaxeerd worden en worden verdeeld aan de nabestaanden. Wanneer je ervoor kiest om een pand of een object te laten taxeren is het van belang dat je kiest voor een eerlijke en juiste taxatie. Wanneer er goederen getaxeerd worden wordt er vaak over een andere vorm van taxatie gesproken dan wanneer er wordt gesproken over de taxatie van een woning bijvoorbeeld. Wanneer er goederen getaxeerd worden wordt er vaak gesproken van successie taxatie.

 

Wat houdt successie taxatie in?

Wanneer je recht hebt op een erfenis, zal je hier belasting over moeten betalen. Dit wordt ook wel het successierecht genoemd. Alle bezittingen en schulden worden opgeteld bij de aangifte van deze vorm van belasting. De actuele waarde van de bezittingen en de schulden is hierbij het uitgangspunt. Er wordt dus niet gekeken naar de aanschafwaarde. De waarde van de bezittingen worden bepaald door een erkende taxateur. Deze vorm van taxateren wordt ook wel successie taxatie genoemd. Een taxatie van de inboedel van een overledene kan dus van belang zijn bij het successierecht. De totale waarde van de bezittingen en de schulden wordt verdeeld over de mogelijk aanwezige erfgenamen. Je betaalt alleen successierecht over jouw deel van de erfenis, en dus niet over de totale waarde. Ook kan successietaxatie worden gebruikt voor andere doeleinden. Het komt regelmatig voor dat een schilderij bijvoorbeeld, wordt aangeboden op een veiling. Voordat het schilderij wordt aangeboden is het vaak belang dat er vooraf een reële waardebepaling is gedaan. Successie taxatie kan dus gebruikt worden voor diverse doeleinden.

 

De voordelen van successie taxatie

Successie taxatie kan ook van belang zijn voor het afsluiten van een inboedelverzekering. Wanneer je de inboedel van jouw woning laat taxeren weet je hoeveel jouw inboedel waard is. Aan de hand van deze waarde kan dan vervolgens de hoogte van de premie die je moet betalen voor de inboedelverzekering worden bepaald. Het taxeren van een inboedel is belangrijk. Hiermee voorkom je bijvoorbeeld dat je te weinig geld uitgekeerd krijgt van de verzekering wanneer jouw inboedel schade oploopt door een brand bijvoorbeeld. Ook heeft successie taxatie voordelen wanneer de bezittingen van een overledene worden getaxeerd. Hiermee kun je bijvoorbeeld dat je teveel belasting moet betalen over de door jou verkregen erfenis. Vrijwel niemand betaald immers te veel belasting. Tevens kan successie taxatie gebruikt worden wanneer graag meer informatie wil met betrekking tot een bepaald project. Je kunt bijvoorbeeld een oude zilveren kandelaar laten onderzoeken op de oorsprong en het jaartal bijvoorbeeld waarin deze is gemaakt. Successie taxatie kan dus voor diverse doeleinden gebruikt worden.