Professionele ontwikkeling in Zeeland

Wil je werken aan je professionele ontwikkeling in Zeeland? Dan kan het handig zijn om een coach in de arm te nemen. Deze helpt jou om beter zicht te krijgen om jouw talenten maar ook om op een gezonde manier met je werk bezig te zijn. Het doel is dat jij een rolmodel wordt in jouw vakgebied. Wanneer je veel verantwoordelijkheden hebt kan het lastig zijn om je eigen behoeftes in het oog te houden. Vooral als je veel met mensen omgaat moet je continue anticiperen op de gevoelens van een ander. Je moet steeds de belangen van een ander vooropstellen, maar vergeet je jezelf niet? Een coach helpt je om je eigen doelstellingen weer voorop te stellen.

Coaching voor professionele ontwikkeling

Door je eigen maatstaven te beheren ben je gelukkiger in je werk. De energie die daarbij vrijkomt zul je uitstralen naar andere mensen. Hiermee creëer je bovendien meer inzicht in welke kansen er liggen. Wanneer je weet wat voor jou belangrijk is en dit voor je kunt laten werken, levert dit veel werkplezier op. Tijdens een NLP-programma is het doel om jouw motivatie weer te achterhalen. Verder wordt er getracht om jou meer inzicht te geven in hoe je jouw functie bekleedt. Je leert inzien dat veranderingen niet altijd een obstakel zijn maar juist een positieve weerslag kunnen hebben.

NLP-programma en professionele ontwikkeling

Professionele ontwikkeling loopt als een rode draad door het NLP-programma heen. Bij NLP staat bewustwording centraal waardoor je beter leert te communiceren. Er wordt stilgestaan bij de rol van taal en wat je uitstraalt met jouw lichaamshouding. Dit zorgt er voor dat je gemakkelijker met anderen kunt communiceren. Daarbij leer je hoe je mensen kunt benaderen waardoor dit zorgt voor positievere werkrelaties. Je leert ook om over te brengen wat jouw visie en missie zijn. Dit gebeurt in talige vorm maar natuurlijk ook op een non-verbale manier. Na de training weet je hoe je aangeleerde communicatie- en gedragspatronen kunt veranderen.