Wat is gezinstherapie en voor wie is het bedoeld?

Mensen met problemen in hun gezin of in hun relaties worden door de gezinstherapeut geholpen met een contextuele visie of het kijken naar de bredere familiegeschiedenis van alle betrokkenen. Ze kijken daarbij naar de betrokkenen als onderdeel van een bepaald systeem. Het kan gaan om problemen met hun partner of hun kind(eren) in hun gezin, relatie op het werk of bij vriendschapsrelaties. Zoekt een partner of een gezin aangepaste hulp om zo snel mogelijk uit de problemen te raken, dan worden daarbij zoveel mogelijk personen bij betrokken.

Leren praten over gevoelens en behoeften

Gezinstherapeuten leren positief met elkaar praten over gevoelens en behoeften. Zo willen ze naast een veilige omgeving ook meer ruimte creëren voor de kinderen om zich te ontwikkelen. De focus ligt tegelijk op de emotionele ervaringen in een gezin. Een van de belangrijkste doelen van emotiegerichte gezinstherapie is het verminderen van problematisch gedrag door nieuwe patronen te creëren. Op die manier willen therapeuten een veilige basis vormen voor een herstelde relaties tussen bijvoorbeeld ouders en hun kind(eren). Gezinstherapie wil de veerkracht van het gezin verbeteren zodat ze beter kunnen omgaan met de uitdagingen in het leven.

Voor wie is deze therapie geschikt?

Gezinstherapie is vooral geschikt voor:

  • Jonge gezinnen
  • Nieuw samengestelde gezinnen
  • Allochtonen gezinnen of migrantengezinnen
  • Homo- of lesbische gezinnen met kinderen
  • Ouders met volwassen kinderen
  • Eenoudergezin

Hoe verloopt een sessie bij de gezinstherapeut?

Gezinstherapeuten bieden iedereen de mogelijkheid om zijn of haar mening en behoeften te uiten. Het gaat er niet om wie gelijk heeft, maar om weer naar elkaar te luisteren en om samen te werken aan gemeenschappelijke interesses. Grenzen en belemmeringen worden weggenomen om haalbare oplossingen te vinden. Lang niet alle betrokkenen nemen tegelijk deel aan deze gesprekken. Bij problemen in het gezin worden ouders altijd individueel uitgenodigd voor het eerste of tweede gesprek. Zij zijn namelijk de basis van het gezin.

Word je geconfronteerd met problemen in je gezin of in je relaties met anderen? Gezinstherapie Eindhoven helpt je die op te lossen.